Přidat k oblíbenýmKOŠÍK:0,- 
UŽIVATEL NEPŘIHLÁŠEN
Zapomněli jste heslo? NOVÁ REGISTRACE

Obchodní podmínky provizního systému

>> zpět

Provizní systém T6power.cz se řídí těmito obchodními podmínkami:


Pravidla a podmínky spolupráce

Obecná ustanovení

Tato pravidla a podmínky spolupráce upravují vztah mezi účastníkem Provizního systému (dále jen Partner) a společností NTB CZ s.r.o. (dále jen Provozovatel).


Provozovatel

Provozovatelem Provizního systému (affiliate programu) je společnost NTB CZ s.r.o., se sídlem Rabštejnská Lhota 132, 537 01 Chrudim, IČ: 25971468.


Partner

Partnerem se stává ten, kdo se zaregistruje do Provizního systému, je přijat za partnera Provozovatelem a při registraci uvede pravdivé údaje. Registrací výslovně souhlasí s pravidly a podmínkami spolupráce, čímž se zavazuje je plnit. Registrací do programu také Partner dává souhlas se zpracováním osobních údajů společností NTB CZ s.r.o., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.


 

Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.


WWW stránky Provozovatele / Internetový obchod Provozovatele

WWW stránky provozovatele jsou webové stránky, které uvedeny v příslušné kampani, do které je Partner zařazen.


Kampaň

Kampaní se rozumí soubor propagačních materiálů cílený na propagaci produktů uvedených na WWW stránkách provozovatele.


Podmínky a obsah spolupráce

Spolupráce Provozovatele a Partnera je založena na marketingové podpoře prodeje výrobků společnosti NTB CZ s.r.o. na webových stránkách Partnera v rámci Provizního systému. Provizní systém je umístěn na stránkách (hostingu) www.t6power.cz.


Provize se vyplácejí za prodej produktů v internetovém obchodě provozovatele (dle kampaně do které je partner zařazen), jež zakoupil a zaplatil návštěvník, který přišel přes partnerský odkaz na webových stránkách Partnera.


Registrace

Registrace je bezplatná. Provozovatel může registraci zamítnout bez udání důvodu. Partner smí mít založený pouze jeden účet v Partnerském programu.


Registrací souhlasí Partner se zařazením jeho emailu do databáze odběratelů newsletteru Internetového obchodu Provozovatele. Tento odběr je možné Partnerem kdykoliv zrušit odkazem umístěným v každém newsletteru.


Partnerské odkazy

Partnerské odkazy jsou myšleny textové odkazy, stejně jako bannery a grafické reklamy, které při prokliku směřují na WWW stránky Provozovatele. Součástí partnerského odkazu je tedy jedinečný identifikátor (URL adresa) přidělený každému Partnerovi v partnerském programu.


Partnerský odkaz musí obsahovat referenční kód, který je generován pro každého Partnera v Partnerském programu. Odkazy, které neobsahují referenční kód, nejsou zahrnuty do statistik a provizí Provizního systému a nelze přes ně uplatňovat nárok na provize. Z technických důvodů je provize připisována pouze za takového návštěvníka, který má ve svém počítači povolená cookies. Je zakázáno měnit referenční kód takovým způsobem, při kterém by Partner získal provizi jiného Partnera a takovým způsobem, při které by bylo jinému Partneru zamezeno získat oprávněnou provizi.


Odkazy na webové stránky Provozovatele nesmí obsahovat atribut rel=nofollow.

Partner smí používat odkazy se specifickým kódem na více než jednom webu.

Partner musí propagaci provádět legálním způsobem v souladu se zákony České republiky. Partner nesmí používat odkazy se specifickým kódem na cizích webech a to především v uživatelských diskuzích a komentářích. Zakázána je propagace založená na SPAMování. (Viz zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti)


Provize

Provize se nevyplácí za pouhou návštěvu přes web Partnera ani se nevyplácí za pouhou objednávku zboží.


Partner získá provizi za každý nákup a to do 30 dnů od posledního příchodu návštěvníka z jeho webu. Provizi dostane ten Partner, od kterého přišel zákazník jako první. Na provizi za nákup jednoho produktu z Internetového obchodu Provozovatele má nárok pouze jeden Partner.Provize je uživateli připsána (povolena) až ve chvíli, kdy bude zboží objednané návštěvníkem uhrazeno na účet provozovatele. Provize Partnera může být stornována v případě, že nákup byl z jakýchkoliv důvodů stornován a zákazníkovi byly peníze vráceny. Pokud nákup uskuteční sám partner, provize mu bude zamítnuta. Partner nemá nárok na přiznání provize, kterou vytvořil svým nákupem na Internetovém obchodu Provozovatele.


Provize může být zrušena, pokud Partner porušil pravidla a podmínky spolupráce.


Výše provizí

Provize za jeden nákup zboží přes partnerský odkaz je 10 % z celkové výše objednávky (bez DPH, bez částky za dopravu a platbu).


Výplata provizí

Provize se budou vyplácet buď na základě faktury, pokud ji může Partner vystavit nebo na základě potvrzení dle §10 daně z příjmu pro Partnery, kteří nemají živnostenský list.


Provize se budou vyplácet po skončení kalendářního měsíce, ve kterém dosáhly minimální částky 1 000 Kč, případně po skončení kalendářního měsíce, kdy partner zažádal o vyplacení provize. Provize jsou vypláceny pouze na žádost partnera, nejsou vypláceny automaticky.

Pouze k 31. 12. Budou automaticky vyplaceny všechny provize za aktuální rok, i když nebudou vyšší než 1 000 Kč, přičemž minimální vyplácená provize je 400 Kč.


Při zrušení spolupráce, pokud nebyla zrušena z důvodu porušení Pravidel a podmínek spolupráce a Partner má na ní nárok, se provize vyplatí do 14 dnů. Provize musí být minimálně 400 Kč.


Provize se vyplácejí pouze v domácí měně (CZK). Po domluvě může být provize vyplacena jako sleva na zboží v Internetovém obchodě Provozovatele ve stejné výši. Provize bude zaslána na bankovní účet uvedený u účtu Partnera.


Partner se zavazuje

Partner se zavazuje, že údaje, které o své osobě, případně společnosti, uvedl v registraci, jsou pravdivé. V opačném případě je Provozovatel oprávněn Partnera z Provizního systému vyřadit a jeho provize bez nároku na proplacení zrušit.


Provozovatel se zavazuje

Provozovatel se zavazuje zpřístupnit Partnerovi pravdivé statistiky uskutečněných nákupů přes jeho partnerský odkaz.

Dále se Provozovatel zavazuje vyplatit provize na základě pravidel a podmínek spolupráce.

Provozovatel není povinen poskytovat statistiky uskutečněných nákupů jiným způsobem než online přes Provizní systém.


Podmínky odstoupení

Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou. Zrušit ji mohou obě smluvní strany. Provozovatel i Partner ji mohou zrušit zasláním e-mailu s návrhem na zrušení spolupráce, respektive návrhem na zrušení smlouvy o zprostředkování.

Spolupráce a provize mohou být bez náhrady zrušeny v případě, že Partner porušil pravidla a podmínky spolupráce.


Závěrečná ustanovení

Provozovatel může tato pravidla a podmínky spolupráce kdykoliv změnit. Partner bude o těchto změnách informován nejpozději do 5 pracovních dní e-mailem zaslaným na adresu, kterou uvedl při registraci.

Pokud Partner nepřijme nové podmínky, bude spolupráce ukončena.

Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamy umístěné na internetové stránce uživatele a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu této reklamy.

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

Podmínky a Pravidla provizního systému nabývají účinnosti 13. 6. 2012.


ZRYCHLENÝ VÝBĚR

INFOBOX

NAPIŠTE NÁM

DOPORUČTE NÁS

Váš e-mail: Jejich e-mail:

Zasílání novinek e-mailem


AKČNÍ NABÍDKA

TOP 10 NEJPRODÁVANĚJŠÍ 

Baterie do notebooků | Baterie do digitálních fotoaparátů | Baterie do Videokamer | Baterie do aku nářadí | Baterie do PDA

BatteryShop.sk | Kancelářská technika
2005-2019 www.batteryshop.cz All rights reserved